top of page

Tillsammans är grejen - En workshop för musiklärare

Samla ihop några musiklärare så kommer jag, Maria Sandell,gärna till din ort för en inspirerande förmiddag eller eftermiddagsfortbildning med nya sånger för olika åldrar med en värdegrund som håller och som vi alla kan stå för. Sångerna finns i häftet " TILLSAMMANS"av "KÖRÄVENTYRET"Ni får idéer och koreografier som underlättar inlärningen och upplevelsen av musiken, tankar och samtal om förhållningssätt till omvärlden och till varandra, möjligheter till utmaningar i stämsång. Medskapande! Sångglädje!


Kan också användas i ett arbetslag med blandade ämnen och verksamhet.

Det kan vara musik, rörelse, svenska, bild, omvärldsorientering. Vi låter musiken ta plats och genomsyra och inspirera även andra ämnen.

Comments


bottom of page