top of page
top-tillsammans.jpg
hjarta-tillsammans-2.png
hjarta-tillsammans-1.png

tillsammans

Köräventyret fyller 10 år och det firar vi genom att ge ut denna produktion med temat TILLSAMMANS. Vi tror att sång och musik kan bygga broar mellan människor från olika kulturer och generationer. Vår önskan är att våra sånger ska sprida glädje, gemenskap, hopp och framtidstro. ” Våga tro och våga hoppas, för nu ger vi oss av TILLSAMMANS”

Produktionen består av:

- Nothäfte med 17 sånger i A4 format med melodi, körstämmor samt ackordanalys

- Dikter på temat vänskap

- Pedagogiska idéer kring hur du skapar dikter och sånger tillsammans med barn

10 av sångerna är nyskrivna (5 av dem inspelade) och 7 av sångerna finns utgivna på tidigare album. Alla musik samt singback finner du på alla digitala plattformar.

 

Sångerna riktar sig framför allt till barn i låg och mellanstadieåldern men det finns även några sånger som fungerar på högstadiet. Produktionen kan till exempel användas i skolan och av barnkörer i församlingar och kulturskolor.

/

  • Spotify
spotify-bild.jpg
Sånger på Spotify
nothafte-tillsammans-2021.jpg
Nothäfte 
hjarta-tillsammans-1.png

Text & Musik: Maria Sandell, Linda Söderholm Gustafsson,

Alma Emilsson, Christin Lederman, Ella Cronberg, Hugo Sandell,

Jonathan Alfredsson, Pontus Gillgren, Tommy Moberg.

Pedagogiska idéer om diktskapande: Gunilla Hylén

Dikter: Elever i klass 6, Viby skola, Kristianstad kommun

Medverkande

Kör: Alvin Cronberg, Aron Paulsson, Disa Sjöberg, Douglas Alin, Ella Cronberg, Ellen Ravik, Fanny Söderberg Soomus, Gerda Emilsson, Hugo Sandell, Jemina Östlund, Jonathan Alfredsson, Lisa Kärnestad, Lydia Cronberg, Nelli Sigrén, Ruben Paulsson, Rut Paulsson, Svea Emilsson

Barnkör från Triangelkyrkan i Enskede och EFS Helsingborg


Musiker: Douglas Alin (bas), Jonathan Alfredsson (piano, keyboards),

Petter Alin (gitarrer), Johannes Runemark (gitarrer) Pontus Gillgren (trummor, percussion)

Stråk: Mikael Wenhov, Anders Törnqvist, Gunnar Enbom, Madeleine Johansson

bottom of page